Asperger behandeling

Het syndroom van Asperger is niet te behandelen met een medicijn of therapie. Als eerst moet goed om worden gegaan met de diagnose en voorlichting. Het betreft hier de manier waarop de symptomen zich uiten bij de kinderen. Begeleiding door middel van leerkrachten zijn nodig om met het gedrag van Asperger kinderen om te gaan. Daarnaast moet zo min mogelijk stress gecreƫerd worden in de thuissituatie en het onderwijs. Onderstaand staan drie Asperger behandelingen die kinderen een veilige omgeving bieden.

Aanpak

Een behandeling dat kan helpen met een kind met Asperger is vaardigheidstraining. Door de training leren kinderen zich beter staande te houden in sociale situaties. Medicatie kan zorgen dat angst of agressie remt maar geneest een kind met het syndroom van Asperger niet. Een andere mogelijkheid is het gebruik maken logeeropvang. Hierbij leert het kind in een groep te functioneren en worden de ouders ontlast. Extra ondersteuning is ook mogelijk door een persoonsgebonden budget aan te vragen bij Bureau Jeugdzorg.

Op school is het verstandig om de leerkrachten te informeren over de stoornis, zodat ze er rekening me kunnen houden. Leerkrachten kunnen ondersteuning en begeleiding bieden aan het kind op school.

Omgang

Een kenmerk van een kind met het syndroom van Asperger is herhalend gedrag vertonen. Dit wordt ook wel preoccupatie genoemd. Ze doen steeds de zelfde bewegingen, activiteiten en tonen steeds belangstelling in dezelfde onderwerpen/voorwerpen. Een voorbeeld voor dezelfde belangstelling is computers of auto’s. Ze beginnen herhalend te praten over deze onderwerpen. Een belangrijk aspect spelen ouders wanneer hun kind herhalend gedrag vertoond. Ouders moeten kinderen er op attenderen dat herhalend gedrag niet altijd gewenst is ook al denken de kinderen met Asperger dit wel. Het is niet verstandig om als ouder zijnde hier tegen in te gaan. Om een ruzie te voorkomen is het belangrijk om een compromis te vinden.

Praten

Verstandig is om met het kind te praten over het syndroom. De kinderen hebben meestal een hoge intelligentie en komen er anders vanzelf achter dat ze anders zijn dan andere kinderen. Ze begrijpen dat ze anders zijn maar niet waarom en weten hier niet mee om te gaan. Door te praten begrijpen kinderen zichzelf beter.


Reageer op “Asperger behandeling”